Privacy & Cookies

Privacybeleid en cookies Marniq

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Marniq.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

 

 1. Contactgegevens

Marniq
Postbus 44
6669 ZG Dodewaard
info@marniq.nl

 

 1. Omgang met persoonsgegevens

Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Marniq acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

 

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Marniq verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Factuur adres;
 • Rekeningnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • IP-adres;
 • Surfgedrag.

 

Nieuwsbrief
Je kunt je voor onze nieuwsbrief aanmelden via onze website. Jouw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Na ontvangst van elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid je uit te schrijven of jouw gegevens te wijzigen. Onderin elke nieuwsbrief vind je de nodige informatie hoe dit te doen.

 

 1. Met welk doel verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt.

 

 1. Hoelang bewaren we persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw gegevens zolang onze onderneming voortbestaat of tot er een verzoek tot vergetelheid/rectificatie wordt gedaan.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Marniq deelt jouw persoonsgegevens nooit voor commerciële doelstellingen met derden. Enkel met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Hierbij gaat het om externe dienstverleners, zoals koeriers, accountants of financiële dienstverleners. Als dat het geval is, zorgen wij ervoor dat zij er net zo veilig mee omgaan als wij. Marniq blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Marniq gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Marniq gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en om rapporten over alle activiteiten op te stellen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Houd er echter rekening mee dat in sommige gevallen bepaalde functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren zonder het gebruik van cookies.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@marniq.nl. Je ontvangt dan zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, een reactie op jouw verzoek.

 

 1. Wijzigingen in privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Controleer deze pagina regelmatig, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Mocht je na het lezen van bovenstaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij je vriendelijk schriftelijk of per e-mail contact met ons op te nemen.